Tua bin gió với công suất nhỏ  

Tua bin gió với công suất nhỏ là một máy phát điện được chạy bằng sức gió. Nó phát ra điện với công suất nhỏ.dòng điện phát ra là điện một chiều (DC)

1
1 2 3
Nghiên cứu thử nghiệm tua bin gió nhỏ
Để biết thêm thông tin click vào hình
Sale - panel
Video clips - YouTube
Small Wind Turbine Research in Vietnam
Sale - panel
Tạo ra điện với các tua-bin gió nhỏ (Vimeo)
Sale - panel